Nyomásgyakorlás, távozások, besúgórendszer – a politika dönt egy iskolaigazgatói pályázatról Jászberényben?

Megosztás

Súlyos vádak, elkeseredett pedagógusok, a politika által fogva tartott, toxikus légkör – néhány szóban így foglalhatóak össze a jászberényi Bercsényi Miklós Általános Iskolában hosszú idő óta fennálló állapotok. A szerkesztőségünknek beszámoló, névtelenségüket kérő tanárok által elmesélt történések országosan nem ismeretlen, de számos részletében morálisan rendkívül súlyos gyakorlatokról árulkodnak. A Szol24 több érintetett megszólaltatva járt utána az esetnek: megtudtuk, hogy Jánoshidán is hasonló kételyek merültek fel a tankerület módszereivel szemben.

A szerkesztőségünk e-mail címére eljuttatott, egy bercsényis pedagógus által megfogalmazott levélben tarthatatlannak nevezett helyzet egy iskolaigazgatói pályázat kapcsán fajult el igazán, de „a politika 2019-2020 óta bent van az iskolában”.

A regnáló vezető, egyébként helyi Fidesz-tag Faragó Sándor megbízatása letelt. A Jászberényi Tankerületi Központ még tavaly levélben értesítette a pedagógusokat, hogy lehetőség van a minisztérium felé felterjeszteni Faragót, azaz pályázat nélkül elérni, hogy megkezdhesse az új ciklusát.

Az összes általunk megkérdezett, vagy minket megkereső tanár egy emberként háborodott fel azon, a tankerület hogyan akarta mindezt elérni. Elmondásuk szerint összehívták a tantestületet, amin megjelent a tankerületi igazgató, Zsemberi Zoltán és a szakmai igazgatóhelyettes, a 2019-ben és idén is a Fidesz-KDNP támogatásával polgármesterjelöltként Jánoshidán induló Mészárosné Vas Márta.

„Elmondták a levélben leírtakat, dicsérgették Faragót, Faragó visszadicsérte őket” – árulta el a megbeszélés fő csapásirányát az egyik forrásunk. A tantestület jelentős részének akkor lett nyilvánvaló, hogy bizonyos tekintetben nyomásgyakorlás történik, amikor azt mondták nekik, hogy 2/3-dos többséggel lehetőség van Faragó Sándor megválasztására egyből, majd javasolták, a szavazás kézfeltartással, azaz nyílt keretek között történjen.

Kettő forrásunk is egymástól függetlenül ugyanazokkal a szavakkal írta le az ezt követő jelenetet: döbbent csend lett úrrá mindenkin, a tankerület nagy meglepetésére pedig egyetlen kéz sem emelkedett magasba, azaz senki nem támogatta a több, mint negyven fős tantestületből, hogy nyíltan szavazzanak.

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 37. § (1) bekezdése kimondja: „Nyilvános pályázatot kell kiírni, ha ez a munkáltató, állami fenntartású köznevelési intézmény esetén az igazgató javaslatára a fenntartó döntése alapján a munkakör betöltéséhez szükséges. Igazgatói megbízás nyilvános pályázat alapján adható, kivéve az egyházi és magán fenntartású köznevelési intézmény igazgatóját. Ettől eltérően, a második igazgatói ciklus esetén a pályázat mellőzhető, ha az igazgató ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért.”

Sokan úgy vélik, Mészárosnét Pócs János országgyűlési képviselő irányítja

„A pályázat nélküliség nagyon durva volt, nem volt demokratikus” – mondta az egyik pedagógus. Hozzátette, az iskola hosszú idő óta átpolitizált, lényegében a tankerület egyértelművé tette, „előre kinyilatkoztatták”, hogy ki a jelöltjük. Információink szerint a titkos szavazáson végül több, mint 20 nem szavazatot kapott Faragó, azaz elkerülhetetlenné vált a pályázat kiírása.

Valóban, a Közszolgálláson és az intézmény hivatalos honlapján elérhető a felhívás, eszerint április 15. a benyújtási határidő, a vezetői megbízás augusztus 16. napjától kezdődik és 2029. augusztus 15-ig tart, azaz öt évre szól. A pályázatról a köznevelésért felelős miniszter dönt.

A Szol24-et megkereső, névtelenségét kérő pedagógus azt állítja, a számukra váratlan döntés után a tankerülettől Mészárosné több pedagógust behívatott magához. „Besúgórendszerben egymás ellen hangolja a tantestületet az igazgatón keresztül. Nem merünk a tanáriban beszélgetni, mert nem tudjuk, mikor kerül ránk a sor, mikor kerülünk terítékre. (…) Sajnos ahogy a Jászságban nyílt titok, több iskolában is hatalmat gyakorol. Az igazgatóknak be kell hódolni és azt csinálni, amit Mészárosné akar.”

További kérdéseinkre, miszerint mi történik, mi hangzik el egy ilyen beszélgetésen, azt a választ kaptuk, hogy elsősorban tanárokról érdeklődik, a tanáriban aktuális témákról, „előszeretettel kérdezgetett Faragó Sanyihoz való hozzáállásomról”, de konkrét fenyegetésről is beszámolt.

A pedagógus az egyik nekünk elküldött levelét ezekkel a sorokkal zárta: „Nem szeretnénk, hogy Mészárosné továbbra is uralkodjon felettünk, nem szeretnénk félelemben élni, nem szeretnénk az ő stílusát átvenni és az ő szintjére lesüllyedni.”

Meglehetősen komoly vádakról van szó, ezért az alábbi kérdésekkel kerestük meg a szakmai igazgatóhelyettest, akiről a legtöbben úgy nyilatkoztak, egyértelműen ő a tankerület igazi irányítója.

1; Valóban hívott-e be bercsényis pedagógusokat szakmai elbeszélgetésre, amelynek során más tanárok, valamint a tanáriban aktuális témák kapcsán érdeklődött?

2; Milyen szakmai indokokkal magyarázható a pedagógusok behívása?

3; Meg tudja-e erősíteni, hogy a tantestület Tanár Úr pályázatát nem támogatta, ennek ellenére jó eséllyel újra őt nevezhetik ki iskolaigazgatónak?

4; Több pedagógus szerint tarthatatlan módon beszivárgott a politika az intézménybe, valaki a távozását fontolgatja, mások pedig már a folyosón sem mernek beszélgetni. Terveznek-e belső vizsgálatot elrendelni a problémák tisztázása érdekében?

Szűkszavú választ kaptunk, úgy fogalmazott, „2017 óta egyetlen iskolából, egyetlen pedagógust nem hívtam be sem szakmai, sem egyéb beszélgetésre, és egyéb módon sem kerestem meg pedagógusokat. Így a Bercsényi Miklós Általános Iskola dolgozóit sem kerestem”.

A szakmai igazgatóhelyettesnek nem először kell ilyen vádakkal szembesülnie, tavaly decemberben írtuk meg, hogy a tankerületi fenntartású jászberényi iskolák igazgatóival közölték, hogy egy, az ellenzéki önkormányzat által szervezett rendezvényre a diákok nem mehettek el, azaz letiltották a közösségépítő játékokokból, közös beszélgetésből és uzsonnából álló, teljesen politikamentes programon való részvételt. Bár tavaly december 3-án az erre vonatkozó kérdéseinket elküldtük Zsemberi Zoltánnak, regálás nem érkezett.

Volt olyan pedagógus, aki az igazgató iskolai ünnepségek után tartott beszédének politikai felhangját sérelmezte

Mészárosné hozzátette, hozzájuk nem érkezett panasz, bejelentés a politikai nyomást és rossz légkört illetően. „Amennyiben bejelentés érkezik, a Jászberényi Tankerületi Központ az eljárásrend alapján fogja kivizsgálni az ügyet.”

A megkérdezett tanárok kétséget kizáróan nem tudták megerősíteni a behívatásokat, de valaki említette, hogy hallott ilyenről, illetve többen hozzátették, elképzelhetőnek tartják, hogy „fű alatt” lehettek beszélgetések, ezekről a témákról érthető okokból azonban még egymással sem osztanak meg információkat.

Jászberény polgármestere, Budai Lóránt megerősítette a Szol24-nek, hogy a Bercsényi Miklós Általános Iskola pedagógusai korábban már megkeresték őt fenti panaszukkal. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat nem fenntartója az iskolának, Budai megkeresésünkre nem kívánt állást foglalni, azonban hangsúlyozta, ha igaz, hogy ilyen mértékben átpolitizált és felülről irányított módon működik az iskola, az – álláspontja szerint – teljes mértékben elítélendő.

Amellett, hogy a pedagógusok nehezményezik a tankerületi vezető és az iskolaigazgató nyílt politikai állásfoglalását, kiderült az is, hogy olyan szakmai viták és konfliktusok nehezítik az intézmény működését, amelynek következményeként a jelenlegi két igazgatóhelyettes már bejelentette a felmondását.

És mit hoz a jövő a pályázatot illetően? Jelen pillanatban semmi akadálya nincs annak, hogy a tantestület többsége által nem támogatott Faragó Sándor folytathassa igazgatói munkáját. Egyrészt, az információink szerint senki nincs, aki vállalná az esetleges retorziót és a tankerület jelöltjével szemben elinduljon. Másrészt pedig, ahogy említettük, innentől kezdve a köznevelésért felelős miniszter kezében a döntés. A pályázatra és az iskolai légkörre vonatkozó kérdéseinkkel természetesen az igazgatót is megkerestük, de nem reagált.

A kormánykritikus polgármester által vezetett Jánoshidán, Mészárosné községében pont fordítva történt mindez, egy kis csavarral: a jelenlegi igazgató Szabó Pétert a tantestület támogatta volna, de a tankerület meg sem kérdezte őket. Mivel Mészárosné nem kívánta Szabó újbóli kinevezését támogatni, inkább a tanárok véleményének kikérése nélkül írták ki rögtön a pályázatot.

Ez esetben igazgatói megbízás a nyilvános pályázat alapján adható a tankerület által, kihagyva a döntésből a nevelőtestületet, vagyis az iskolában dolgozó pedagógusokat. Mivel úgy vélték, az eljárás ellenkezik a jogszabályi előírásokkal, Jánoshida képviselő-testülete hivatalos levélben kereste meg a tankerületet a kérdés tisztázása érdekében.

Megkeresésünkre Eszes Béla polgármester azt mondta, a tankerület szerint teljesen rendben van az eljárás, mindenesetre feltűnő, hogy az általuk nem támogatott jelöltek esetében nem akarták olyan hamar „lezavarni” a választást, mint Jászberényben.

Szintén Eszes árulta el egy korábbi hasonló ügyben, amikor kilátásba helyezte, hogy Mészárosnéval szemben a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz fordul panaszával, a tankerület szakmai helyettese őt is megfenyegette.

Kép: Bercsényi Miklós Általános Iskola Fb

Kapcsolódó cikkek