Örömteli feladatnak tett eleget a túrkevei polgármester

Megosztás

Túrkevén a legutóbbi önkormányzati képviselő-testületi ülés első napirendi pontjában a város köszönetét és háláját fejezte ki különböző díjak átadásával magánszemélyeknek, vállalkozásoknak.

Túrkeve polgármestere CSAJBÓK FERENCNÉ GELLAI MARGIT nyugalmazott iskolaigazgató, pedagógus, kulturális civil aktivista részére Túrkevén több évtizede végzett kiemelkedő színvonalú oktatói és civil munkájáért, mellyel a helyi kulturális élet fejlődésében meghatározó szerepet játszott az irodalombarát, magyar nyelvet fejlesztő, kulturális programok fejlesztésében való részvételéért, a Túrkeve Televízió szerkesztésében történő sok éves önkéntes munkájáért, a Túrkevéért Alapítvány Kuratóriumában betöltött sok éves aktív tevékenységéért, a testvérvárosi kapcsolatok ápolásában betöltött szerepének elismeréséért, sok köszönettel „TÚRKEVE VÁROS KULTÚRÁJÁÉRT” kitüntető elismerést adományozott.

Túrkeve polgármestere LUKA LAJOS kosárfonó népi iparművész, a Népművészet Mestere részére, aki Túrkevén kiemelkedő szakmai színvonallal őrizte meg a kosárfonó hagyományokat s tett meg mindent annak érdekében, hogy a Magyar Művelődési Intézettel zsűriztetett termékei városunk hírnevét öregbítsék és a helyi hagyományos kézműves tevékenységeknek hírét vigyék a nagyvilágban. A VII. Országos Népi Mesterségek Művészete megosztott I. díjának, illetve a Pro Renovanda Cultura Hungariae Népművészetért Alapítvány különdíjának megszerzéséért, hiszen mindezekkel a város számára kiemelkedő értékőrző, hagyományőrző tevékenységet valósított meg és mindezek elismeréséül, sok köszönettel „TÚRKEVE VÁROS KIEMELT HAGYOMÁNYORZO TEVÉKENYSÉGÉÉRT” kitüntető elismerést adományozott.

Túrkeve polgármestere NAGY ISTVÁNNÉ SIMON ESZTER kunhímző, a Népi Díszítőművészeti Szakkör vezetője részére Túrkevén és a Nagykunságban kiemelt érdeme van abban, hogy a kunhímzés bekerült a szellemi kulturális örökség hazai listájába, így a helyi kézművesség jövőkor részére történő átörökítésében vállalt szerepéért, a túrkevei kunhímzés legjelentősebb képviselőjeként a városban és megyénkben, aki a városi Népi Díszítőművészeti Szakkörben 2002. óta meghatározó szerepet tölt be, ezért sok köszönettel „TÚRKEVE VÁROS KULTÚRÁJÁÉRT ÉS KIEMELT HAGYOMÁNYORZO TEVÉKENYSÉGÉÉRT” kitüntető elismerést adományozott.

Túrkeve polgármestere SEBŐK JÁNOSNÉ ÁBRAHÁM KORNÉLIA óvodapedagógus, lokálpatrióta, kultúrafejlesztő részére Túrkevén végzett sokéves kultúraszervezési munkájáért, a Madarász Károly Népdalkör vezetéséért, a Városi Nyugdíjas Klub koordinálásáért, a Túrkeve Televízióban végzett szerkesztői munkájáért, a Chorda Kórus alapító tagságában való részvételéért, a Daganatos Betegek Klubjának szervezésében végzett odaadó munkájáért, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkájában való részvételéért, a Recski Ifjúsági Tábor megőrzéséért végzett munkájáért valamint a városban sok területen jelentkező emberszeretete és szociális érzékenységének elismeréséül, sok köszönettel „TÚRKEVE VÁROS KULTÚRÁJÁÉRT ÉS KIEMELT HAGYOMÁNYORZO TEVÉKENYSÉGÉÉRT” kitüntető elismerést adományozott.

Túrkeve polgármestere TALPALLÓ PIROSKA népművelő, helytörténész részére Túrkevén végzett sokévnyi honismereti munkájának valamint Túrkeve helytörténetének szerkesztési, írási munkáinak fáradhatatlan munkájáért, a helytörténet számára meghatározó jelentőségű honismereti lexikonok kiadásának finanszírozásáért valamint Túrkeve közművelődésében végzett sok évtizednyi népművelő munkájáért s mindezen tevékenységek helyi identitást erősítő, szülőföld szeretetet fejlesztő munkájának elismeréséül, sok köszönettel „TÚRKEVE VÁROS HONISMERETÉÉRT” kitüntető elismerést adományozott.

Túrkeve polgármestere ZAGYVÁNÉ VASS MARGIT városszépítő önkéntes, kulturális szervező részére Túrkevén a város esztétikai megjelenéséért, a város virágos kultúrájának fejlesztéséért, közterületeink zöldterületeinek védelméért, fejlesztéséért végzett több évtizedes lelkiismeretes munkájáért, valamint ezen civil törekvések szervezéséért, koordinálásáért. Külön köszönet a túrkevei karácsonyi falu angyal sátor megszervezéséért, kezdeményezéséért, a dekorációs munkákért, a lebonyolításban történő fáradhatatlan részvételért, sok köszönettel „TÚRKEVE VÁROS KIEMELKEDO VÁROSVÉDOJE” kitüntető elismerést adományozott.

Túrkeve polgármestere a BÚZAVIRÁG KFT. Túrkeve elkötelezett lokálpatrióta helyi mezőgazdasági vállalkozás részére Túrkevén a külterületi útpályázat megvalósításával kapcsolatos szakmai segítségnyújtásért, annak finanszírozásában, a pályázati önrész megteremtésében kiemelkedő anyagi szerepvállalásáért, a városi programokban történő folyamatos segítségnyújtásért, sok éves túrkevei munkáltatói tevékenységéért és színvonalas agrárszolgáltatásainak elismeréséül, melyek hozzájárulnak Túrkeve hírnevének öregbítéséhez, sok köszönettel „TÚRKEVE VÁROS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSÉÉRT” kitüntető elismerést adományozott.

Túrkeve polgármestere a KEVEFÉM KFT. Túrkeve elkötelezett lokálpatrióta fémipari vállalkozás részére a rendszerváltás óta szűntelen munkáltatói jogok biztosításáért, folyamatos szakmai tanácsadásért, segítségért, szolgáltatási tevékenységeinek magas színvonalának elismeréséül, amely hozzájárult városunk hírnevének öregbítéséhez és hálás köszönettel a túrkevei Vasúti temető kegyeleti helyszínének kialakításáért, sok köszönettel „TÚRKEVE VÁROS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSÉÉRT” kitüntető elismerést adományozott.

Túrkeve polgármestere az SMR AUTOMOTIVE HUNGARY autóipari vállalkozás részére Túrkevén kiemelkedő jelentőséggel bíró foglalkoztatási szerepéért, a város gazdasági fejlődéséért végzett munkájáért, valamint a túrkevei kulturális és sportélet támogatásában nyújtott önzetlen segítségéért, szponzori szerepvállalásáért, sok köszönettel „TÚRKEVE VÁROS KIEMELT FOGLALKOZTATÓJA ÉS A KULTURÁLIS ÉLET MECÉNÁSA” kitüntető elismerést adományozott.

Túrkeve polgármestere a KUN-METALOKÁLA KFT. Túrkeve elkötelezett túrkevei fémipari vállalkozás részére a rendszerváltás óta kiemelkedő jelentőségű foglalkoztatói tevékenységéért, sok-sok éven keresztül sporttevékenységek önzetlen támogatási tevékenységéért, a vállalkozás szakmai tevékenységének elismeréséül, amely hozzájárult Túrkeve város jóhírének öregbítéséhez, valamint az elmúlt években a túrkevei kulturális életben pénzügyi támogatói tevékenységéért, sok köszönettel „TÚRKEVE VÁROS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSÉÉRT ÉS A KULTURÁLIS ÉLET MECÉNÁSA” kitüntető elismerést adományozott.

Túrkeve polgármestere KISS-SIMON EDIT ÉS CSALÁDJA Túrkeve elkötelezett mezőgazdasági vállalkozó családja az egész család részéről számos önkéntes tevékenységéért, rendezvények színvonalának emeléséhez való önzetlen támogatást, az állattartás kultúrájának népszerűsítéséért és a városban a külterületi utak pályázatának megvalósításában történő aktív szervezői munkájáért, valamint a pályázati önrész finanszírozásában való kiemelkedő részvételéért, sok köszönettel „TÚRKEVEI KULTÚRÁLIS ÉLET FEJLESZTÉSÉÉRT ÉS KÜLTERÜLETI ÚT MEGÉPÍTÉSÉNEK KIEMELKEDO MECÉNÁSA” kitüntető elismerést adományozott.

Túrkeve polgármestere SEBESTYÉN SÁNDOR ZSOLT ÉS CSALÁDJA Túrkeve elkötelezett mezőgazdasági vállalkozó családja részére Túrkevén a külterületi utak pályázatának megvalósításában történő pályázati önrész finanszírozásában való kiemelkedő részvételéért, és Túrkeve életében számos más közfeladat önzetlen támogatásáért, sok köszönettel „TÚRKEVEI KÖZFELADATOK TÁMOGATÓJA ÉS A KÜLTERÜLETI ÚTFEJLESZTÉSÉNEK KIEMELKEDO MECÉNÁSA” kitüntető elismerést adományozott.

Túrkeve polgármestere SIMON ZOLTÁN ÉS CSALÁDJA Túrkeve elkötelezett mezőgazdasági vállalkozó családja részére Túrkevén a külterületi utak pályázatának megvalósításában történő aktív szervezői munkájáért, valamint a pályázati önrész finanszírozásában való kiemelkedő szerepvállalásáért, sok köszönettel „TÚRKEVEI KÜLTERÜLETI ÚT FEJLESZTÉSÉNEK KIEMELKEDO MECÉNÁSA” kitüntető elismerést adományozott.

Túrkeve polgármestere a KÖZÉPTISZAI MEZOGAZDASÁGI ZRT. túrkevei illetőségű mezőgazdasági vállalkozás részére Túrkevn a külterületi utak pályázatának megvalósításában történő aktív szervezői munkájáért, valamint a pályázati önrész finanszírozásában való kiemelkedő szerepvállalásáért, sok köszönettel „TÚRKEVEI KÜLTERÜLETI ÚT FEJLESZTÉSÉNEK KIEMELKEDO MECÉNÁSA” kitüntető elismerést adományozott.

Forrás: Sallai R. Benedek Facebook

Kapcsolódó cikkek