Jászberény fideszes ex-polgármestere, Szabó Tamás azzal védekezett a bíróságon, hogy ő orvos, így nem értett pénzügyi dolgokhoz – el is ítélték

Megosztás

Minap volt az utolsó tárgyalás a Szabó-féle büntetőügyben. Ítéletet akkor nem hoztak, azt elhalasztották november 20-ra. Most ez is megtörtént: Szabót bűnösnek találták. Mint ismert, Szabó Tamást, Jászberény volt polgármesterét a jelenlegi önkormányzat jelentette fel pár éve.

2022 nyarán bűnösnek mondta ki a Szolnoki Járásbíróság Szabó Tamást. A volt városvezető megsértette tisztségéből eredő kötelezettségét azzal, hogy az önkormányzat éveken át nem teljesítette a közösségi közlekedéssel kapcsolatos közszolgáltatási szerződésből eredő fizetési kötelezettségét. Szabó ezzel az önkormányzatnak nagyobb vagyoni hátrányt okozott.

A tényállás szerint Jászberény önkormányzata és a Jászkun Volán Zrt (a továbbiakban Volán) között Közszolgáltatási szerződés jött létre 2009.12.23-án a jászberényi közösségi közlekedés (személyszállítás) biztosítására. A szerződés határozott, 10 éves időtartamra jött létre. A felek és a szerződéskötéskor hatályos jogszabályok alapján úgy állapodtak meg, hogy a közszolgáltatásra fordított kiadások jegy- vagy pótdíjbevételekkel, fogyasztói árkiegészítéssel, normatív támogatással nem fedezett részét az önkormányzat fizeti meg a Volán számára.

A Volán kompenzációjának kifizetésére az a gyakorlat alakult ki a felek között, hogy a Volán igényét évente/félévente terjesztette elő, azt az önkormányzat képviselő-testülete elfogadta, majd ezt követően került kifizetésre.

Ez a gyakorlat a 2015. évi elszámolásig működött. A 2016. évi kompenzációt az önkormányzat már csak jelentős késedelemmel, majd a 2017-2018. évekre egyáltalán nem fizette meg.

A Volán több alkalommal szólította fel írásban az önkormányzatot a tartozás megfizetésére. A 2019-es önkormányzati választás eredményeképpen új városvezetés került a város élére. Az új polgármestert az átadás-átvételkor nem tájékoztatták a tartozásról, azzal a hivatali ügymenet során, 2019. decemberében szembesült. Ekkor a város tartozása a Volán felé már 73.043.000 forint lejárt tartozás, valamint annak kamatai, 6.205.596 forint, összesen 79.248.596 forint . volt.

Az új városvezetés haladéktalanul megkezdte a tárgyalásokat a Volánnal, aminek eredményeként 73.043.000 forint tőketartozást és 2.507.086 forint kamatot 2020. decemberében megfizetett a Volánnak.

A fellebbvitelt követően a napokban véget ért a per, majd napokkal később ítéletet hirdettek.

Mint megtudtuk, a záróbeszédek során az ügyész elmondta azt, ami a vádiratban is szerepelt. Próbára bocsátást kért és a város polgári jogi igényének tekintetében azt kérte, hogy azt az összeget, ami az eredeti végzésben szerepelt (1.092.561,-FT.) a bíróság ítélje meg, az azt meghaladó részt pedig utasítsa polgári útra.

A város igénye összesen 2.507.086,-Ft pliusz annak 2020.01.01. napjától 2020.12.31. napjáig számított késedelmi kamatai. Ez összesen 2.527.759,-Ft.

Szabó Tamás jogával élve, tárgyalás tartását kérte.

A tárgyaláson Szabó Tamás nem tett szóbeli vallomást, írásban kétszer adott be védekezést.

Ezekben arra hivatkozott, hogy a hivatal illetékes irodájának mulasztása okozta a problémát.

Szabó védője hosszasan ecsetelte, hogy az ügyfele nem követte el a vádban szereplő bűncselekményt, mert:

 • nagyon sok feladata volt és nem tudott ilyen apróságokra (közel 80 millió forint volt az elmaradás a Volán felé!) figyelni,
 • őt nem tájékoztatta a polgármesteri hivatal, hogy kellene valamit kezdeni ezzel a tartozással,
 • a “három hölgy” (akik akkoriban a gazdasági irodán dolgoztak és váltották egymást) közötti kommunikációs problémák miatt nem haladt ez az ügy (vagyis 2 évig…),
 • a munkaszervezeten belül az iratátadás és egyéb folyamatok a polgármester számára követhetetlenek voltak,
 • nem volt közgyűlési felhatalmazása arra, hogy többet fizessen, mint a költségvetésben szereplő összeg (így aztán nem fizette ki azt sem, ami a költségvetésben szerepelt és nem is kérte a költségvetés módosítását),
 • ő tulajdonképpen orvos és nem ért ezekhez a dolgokhoz,
 • nem bizonyítható, hogy ő látta azokat a leveleket, amikben a Volán közölte a fizetési elmaradást,
 • korábban a Volán nem érvényesített kamatot a késedelmes fizetés esetén, ezért ők inkább a hiteleket törlesztették és ezt a fizetési kötelezettséget hátrasorolták (ez önmagában a felelőtlen gazdálkodást jelenti, meg ellentmondásban van azzal is, hogy ő nem is kapta meg a leveleket, hiszen akkor ezek szerint ő döntött úgy, hogy nem fizet),
 • abszurdnak tekintette a védő, hogy a polgármestert olyan mulasztásért ítéljék el, amit a munkaszervezet hiányosságai okoztak.

Összességében, a polgármester ott sem volt, nem tudott semmiről stb.

Azt az érvet, amivel az ügyész és a várost képviselő védő is érvelt, miszerint az önkormányzati törvény szerint egyebek mellett a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős, a védő bagtellnek minősítette. Szerinte az egy dolog, hogy mit mond a jogszabály, de egy másik dolog, hogy az ügyfele ezekhez a dolgokhoz nem értett és tőle nem elvárható, hogy ezeket az ügyeket fejben tartsa. És egyébként is, példásan végezte a polgármesteri tevékenységét, azzal kapcsolatosan eddig nem merült fel semmilyen szabálytalanság.

Ezt követően, az utolsó szó jogán, Szabó Tamás felolvasta és írásban át is adta az előre megírt nyilatkozatát arról, hogy ő mennyire jó polgármester volt és amúgy meg nem tudott semmiről.

A tanúk ellentmondó vallomásai alapján is látszik azonban, hogy

 • a Volán felé fennálló tartozásról írásos belső egyeztetés nem volt, a hivatal dolgozói szóban több alkalommal jelezték a városvezetésnek, hogy a Volán felé fennálló tartozás ügyében sürgős intézkedésre van szükség, azonban semmilyen tényleges lépést a városvezetés nem tett, nem fizette meg a tartozást, nem kezdeményezett egyeztetést az átütemezésről,
 • konkrét felelőse a Volánnal fennálló szerződésből fakadó kötelezettségnek nem volt. A vádlott szerint a jegyző, az aljegyző és a Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, míg a volt jegyző szerint az aljegyző felelt ezért az ügyért. Az aljegyző azt állította, hogy ő nem vitte ezt az ügyet és fizetési késedelemről nem is tudott, a Vagyongazdálkodási Iroda vezetője próbált megoldást találni és konzultálni erről a város vezetőivel, de nem járt sikerrel és írásban nem is indítványozta a megoldást.
 • a Volán felé fizetendő kompenzáció tervezett összege a város éves költségvetésébe a kérdéses években (2018, 2019) is betervezésre került, a kifizetés feltételei adottak voltak, azonban azt a Volán számára az elszámolás benyújtását követően nem fizették meg. Egyik tanú sem tudott érdemi tájékoztatást adni arról, hogy miért nem történt meg a kifizetés. Írásban azt senki nem tiltotta meg, de nem is adott engedélyt a kifizetésre. Semmilyen írásos anyagban nem volt szó ezekről a tételekről, a tanúk elmondása alapján a város vezetésében erről csak szóbeli egyeztetéseken, vezetői értekezleteken volt szó, melyekről semmilyen emlékeztető nem készült,
 • egyik tanú sem tudta megmondani, hogy a Volán felé fennálló kompenzációs kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatok pontosan kinek, mely munkatársnak a hatáskörébe tartoztak. Mindenki csak annyit mondott, hogy hozzá nem tartozott az ügy illetve, hogy amikor próbált erről egyeztetést kezdeményezni, a polgármester annyit mondott, hogy „várhat még”,
 • abban azok a tanúk, akik az önkormányzat leveleit fogadták, egyetértettek, hogy Szabó polgármester számára címzett leveleket a polgármester minden alkalommal megkapta. A Volán a fizetési felszólításait minden esetben a polgármesternek személyesen címezte. Dr. Szabó tehát megkapta és látta a fizetési felszólításokat, ismerte a tartozás nagyságrendjét és tisztában volt a nemteljesítés következményeivel,
 • a korábbi, 2019-ig hivatalban volt alpolgármester elmondta, hogy mivel a Volánnak a város rendszeresen késedelmesen fizetett és mivel a Volán a késedelem után nem számolt fel kamatot, eleve úgy tervezték, hogy a Volánt késéssel fizetik, mert az, hogy nincs kamat, az önkormányzatnak „tiszta nyereség”,
 • a volt jegyző elmondása alapján a pénzügyi fegyelem, az utalványozási, kifizetési rend nem volt tisztázva az önkormányzatnál 2020 előtt. A volt jegyző nem tudta elmondani, hogy „ki ki elé rakta a számlát”. Állítása szerint ő „egyetlen szerződésnél sem vett részt, csak aláírta azokat”. Azt azonban a volt jegyző is elismerte a tanúvallomásában, hogy az utalásokat ő, mint jegyző vagy a polgármester írta alá.

A volt jegyző a tanúvallomásában azt is állította, hogy „nem tudja, mi volt a polgármester feladata”. Nyilatkozata kiterjedt arra is, hogy „nem tudja, mit jelent az aláírás felelőssége”. Nem tudott válaszolni arra a kérdésre sem, hogy ki a felelős az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért. Ezeket, mint jogi egyetemet végzett, közigazgatási szakvizsgával rendelkező volt jegyző nyilatkozta!

Állítása szerint ő volt a vezetője a polgármesteri hivatalnak. Szerinte az aljegyző feladata volt a Volán-ügy kezelése (ezt az aljegyző tagadta). Állítása szerint, bár a hivatalt ő vezette, beosztottjától, az aljegyzőtől nem kérdezett, tevékenységét nem követte nyomon.

A volt jegyző tanúvallomásából egyértelműsíthető, hogy a város vezetése az adott időszakban finoman szólva kaotikus volt.

A Szolnoki Járásbíróság a korábbival megegyező tartalmú ítéletében Szabó Tamás volt polgármestert bűnösnek találta hűtlen kezelés bűntettének elkövetésében és kettő évre próbára bocsátotta. Kötelezte továbbá arra is, hogy az önkormányzat részére fizessen meg több mint egymillió forintot.

Fotó: nol.hu

Kapcsolódó cikkek