Még az ex-fideszes képviselők is elégedettek Jászberény gazdasági helyzetével?

Megosztás

A jászberényi képviselő-testület 14 fővel, Dr. Kertész Ottó egyedüli távolmaradásával kedd délután megtartotta szeptemberi ülését, ami szokás szerint egyaránt bővelkedett technikai, formális jellegű előterjesztésekben és komolyabb vitákat kiváltó kérdéses ügyekben is.

Előzetesen 18 napirendi pontra lehetett készülni, ezt egészítette ki három sürgősségi indítvány, amelyek befogadásáról a testület az ülés elején döntött.

Egyhangúlag megszavazásra került az Ifjúsági Munkacsoport tevékenységéről és a Jászberényi Ifjúsági Önkormányzat 2022. évi működéséről szóló tájékoztató, utóbbi a későbbiekben Lehel Ifjúsági Szervezet néven folytatja munkáját.

Szintén ezen az ülésen bízták meg Jászberény új múzeumigazgatóját, aki a leköszönő Hortiné dr. Bathó Editet váltja. A pályázatot két alkalommal kellett kiírni, másodjára lett eredményes, a testület öt éves időtartamra, 2028-ig bízta meg az igazgatói teendők ellátásával Gulyás András Zoltánt.

Ezzel szemben a Jászkerület ügyvezetésére vonatkozó pályázatra egyelőre nem volt jelentkező, ezért annak újbóli kiírásáról határoztak, ahogy a Magyar utcában és annak környékén található beépítetlen területek értékesítése is eredménytelen lett.

Aki figyelemmel követi Jászberény közéletét, talán tapasztalhatta, hogy a Közösen Jászberényért Egyesület januári, fölényes sikere után politikai hontalanná váló ex-fideszes képviselők leginkább a gazdasági kérdésekben illették kritikával a vezetést. Éppen ezért volt sokatmondó, hogy a város 2023. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót most ellenszavazat nélkül, egyetlen tartózkodással fogadták el.

Budai Lóránt polgármester közösségi oldalán így fogalmazott:

„A mai nap egyik legnagyobb eredménye, hogy ellenszavazat nélkül (…) fogadtuk el az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót. Ez azt jelenti, hogy mára azok is belátták gazdaságpolitikánk eredményét, akik néhány hónappal ezelőtt a leghangosabban küzdöttek ellenünk”.

A testület a munkaterv szerinti következő ülését október 18-án tartja.

Kapcsolódó cikkek