Olvasónk szerint kiteljesedett a káosz a szolnoki Gátőr utcában

Megosztás

Jó ideje folyik a szolnoki Gátőr utcában közmű- és útfelújítás. A lakók aggódva nézik a munkálatokat. Egyikük úgy fogalmazott, hogy most, hogy esősre fordult az időjárás, kiteljesedett a káosz az utcában, ahol a sár lett az úr.

Egy szolnok Gátőr utcai lakos fordult hozzánk kérdésekkel. Mint írta, az “útfelújítással ” kapcsolatosan “keressük meg polgármester urat, mert bennünket, az utcában lakókat nem vesz komolyan és sajnos nem mond igazat, amikor a beruházással kapcsolatosan érdeklődünk.”

A lakó így folytatta levelét:
“Történt ugyanis, hogy többszöri módosítással az idén megindult a Gátőr utca “útfelújítása”, mely tárgyban többször hívtunk össze lakossági és vagy utcafórumot. Ezeken a műszaki tartalom folyamatosan változott és általában ezekkel lett a beruházásunk folyamatosan halasztva. Mint írtam, út- és járdafelújításból és csapadékvíz-elvezetésből indultunk ki. Eleinte a tervezés volt az akadálya kivitelezés megkezdésének, majd a pályáztatás szükségessége, majd később pedig az ajánlatevő(k) abbéli aggálya, hogy az utcában található közművek túlságosan is fent vannak az útpálya alatt, azaz, ha a majdani kivitelezők a megfelelő tömörítést végzik az útalapnál, akkor bizony fennáll a közművek törésveszélye..

Tehát az útfelújítást meg kell előznie a közművek kiváltása, mellyel nem emlékszem, hogy különösebb problémánk lett volna, vagy esetleg sokasodó csőtörések keserítették volna életünket. De ha a szakembergárda ezt állítja, akkor biztosan így is van alapon beletörődtünk volna az ivóvíz vezeték cseréjébe is, csak épüljön, újuljon már meg az utcánk, ami 30 éve épült, de még kátyúzás is elvétve volt rajta ez idő alatt. Na de ekkor jött az első, többünk véleménye szerinti csúsztatás: hát ezt meg kell terveztetni. Jó, akkor legyen megterveztetve, de már a csapadékelvezetéssel együtt, mondtuk, illetve kértük volna a tervekbe való betekintést, amelyet a polgármester és képviselő úr visszautasított, ha nem is szó szerint ezekkel a szavakkal, de valahogy úgy, hogy nem gondoljuk tán, hogy mi azt megnézhetjük, az szakembereknek készül.

Azért mégis a mi életkörülményeinket befolyásoló komoly változások zajlanak az utcánkban egy-egy napra például még a közlekedésünket, ha átmenetileg is, de gátolva vagy akadályozva. Továbbá az esetleg eleve az utcabéliek nem tetszést tartalmazó terveket még időben módosítani lehetett volna.

Jelenleg ilyenek az útviszonyok

A következő meglepetés pedig a kivitelező felvonulását követen ért bennünket, a kivitelezés előrehaladtával, mégpedig az, hogy a csővezeték csak részlegesen kerül(t) kicserélésre, csak az Eper utcáig. De még ennél is volt nagyobb meglepetésünk, mikor a munkák továbbhaladásáról érdeklődtünk a kivitelező munkavezetőjénél. Sajnos finoman fogalmazva, nagyon hiányos a lakók tájékoztatása. Lassacskán befejezik az ivóvízvezeték rekonstrukcióját. No de a feketeleves ezután jött, ők az útfelületen történt kisebb-nagyobb kijavításokat követően levonulnak, nem része a megbízásuknak sem a csapadékvíz normális elvezetése, sem a beígért járdafelújítás, de a teljes körű útfelújítás sem.

Tehát amiért hozzányúltak az utcánkhoz csak azok nem valósulnak meg! Szeretném, ha a polgármester urat megkérdeznék a hogyan továbbról, mert mondjuk neki kifogyhatatlan az ötlettára. Mikor a utca esetleges szélesítésről kérdeztük, válaszul azt kaptuk tőle, ha keskeny, akkor el kell gondolkodni a valamerre történő egyirányúsításáról. Persze az nem számít neki, hogy ezt bármerre tennék is meg, kb. 3 km kerülő lenne a napi közlekedésünk.

Nos, ez a levél még április végén érkezett be hozzánk, amit követően május elején levelet írtunk a városházának.
Ebben a következőket kérdeztük meg:

  • – úgy indult-e a beruházás, hogy ott csak útburkolatcsere lesz?
  • valóban közben változtattak-e a terveken, hogy akkor előbb viszont cseréljék ki az ivóvízhálózatot (és a szennyvízvezetéket), illetve legyen csapadékvíz-elvezetés is?
  • azaz mit is tartalmaz pontosan a beruházás, mivel Ligeti József egy lakossági fórumon kijelentette, hogy “– Az ivóvízhálózat csöveinek cseréje után az útburkolatot is rendbe teszik, megoldódik a szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés – vázolta a közeledő munkát Ligeti József. A Szolnok Tv tudósítása is úgy szól, hogy: “Göröngyös, kátyús út, néhol alig látszódó árok, hepehupás járda. A Gátőr út felújítása évek óta vágya a környéken élőknek. Ez az ami látszik. A föld alatt elöregedett, 50 éves, azbesztcement ivóvízvezeték húzódik, amit szintén cserélni kell.” Vagyis itt is megemlítik a rossz utat, de még a járdát is!
  • később a tudósítások már csak az ivóvízhálózat cseréjéről tettek említést: “Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, február 20-án hétfőtől megkezdődött a Gátőr utcai ivóvízhálózat-rekonstrukcióját képező gerincvezeték-csere kivitelezési munkálata.”
  • kiépül-e a csapadékvíz-elvezetés, Ligeti József szerint megoldódik-e a szennyvízelvezetés (bár nyilván ez most is van, de akkor mit is takar ez a kijelentés? Csőcserét?)
  • az ivóvízvezeték cseréjét követően leaszfaltozzák-e az egész utcát vagy csak a csőcsere helyén fognak helyreállítást végezni? Megújul-e a járda?
  • mikorra végeznek a munkákkal?

A városházáról azóta sem érkezett válasz.

Hosszú szakaszokon sártenger az úr

Ismét beszéltünk hát a panaszossal, aki elmondta, jelenleg a körülmények miatt szinte járhatatlan az utca. A vízvezetéket már nagy részben kicserélték. A panaszos beszélt egy ottani szakemberrel, aki azt mondta neki, hogy június végén egy kisebb helyreállítást követően levonulnak az utcáról és majd más fejezi be az útépítést és végső aszfaltozást (már ha lesz ilyen valaha).

Ezt állítólag egy utcabelinek a városházán is megerősítették.

Bár maga a vállalkozó is hozzátette, nem érdemes a burkoláshoz hozzáfogni, amíg a csapadékvíz-elvezetés nincs megoldva.

Mint megtudtuk, jelenleg mart aszfalttal borítják a kocsibejárókat, de hogy mi fog még történni az utcában, az egyelőre a lakók számára nem tisztázott.

Kapcsolódó cikkek