Fegyverneken tárt karokkal várják az örményesi diákokat

Megosztás

Szerda délután öt órától telelpülési fórumon tájékoztatják az örményesieket, hogy mi is lesz a sorsa az iskola felső tagozatának. Mint azt megírtuk, nagy valószínűséggel Fegyvernekre kell majd átjárnia a negyvenegy gyermeknek.

Tegnapi cikkünkben még csak arról tudtunk beszámolni, hogy egyelőre az illetékes karcagi tankerülettől nem kaptunk választ kérdéseinkre, ám most befutott Sági István igazgató válasza is.

Az igazgató lényegében megerősítette azt, amit már előző cikkünkben az örményesi iskola igazgatónője is elmondott.

Ezek szerint a Karcagi Tankerületi Központ Fegyverneken az iskola további fejlesztését tűzte ki célul, amelynek bemutatására szervezték meg a fórumokat Fegyverneken és Örményesen. A tervezett fejlesztés célja, hogy az érintett településen élő és oda bejáró tanulók számára a minőségi oktatáshoz való hozzáférés szélesebb, emelt szintű keretek között biztosítható legyen.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény meghatározza a minimális csoportlétszámokat, azaz ennél alacsonyabb létszám esetén nem indítható csoport/osztály.  A tanulók érdeke, hogy a minimális létszámot meghaladó, saját korosztályú csoportokban és osztályokban tanulhassanak.

Örményesen a jövő tanévben, felső tagozaton az 5., 6. és 7. évfolyamon sem érné el az osztályok létszáma a minimális 14 főt. A Karcagi Tankerületi Központ ennek megfelelően átszervezési javaslatot terjesztett elő a jogszabályi kötelezettség biztosítása érdekében, amelynek benyújtása előtt egyeztetett az érintett önkormányzatokkal, illetve az intézmények szülői és alkalmazotti közöségeivel is.

Amennyiben május végén az átszervezést támogató döntés születik, a 2023/2024. tanévre az örményesi  41 felső tagozatos tanuló a Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskola székhelyén részesülhet a számukra megfelelő nevelés-oktatásban. Az örményesi tanulókat egy osztályban szeretnék megtartani, hozzájuk csatlakoznak majd fegyverneki tanulók úgy, hogy egy évfolyamon a két osztály létszáma közel azonos legyen.

Az alsó tagozatos tanulók vonatkozásában nem tettek átszervezési javaslatot. A javaslatról a köznevelésért felelős miniszter dönt május utolsó napjáig. Az érintett tanulók utazási költségeit a tankerületi Központ állja.

A fegyverneki iskola épületét egy pályázat keretében felújították, elegendő teremmel és megfelelő infrastruktúrával rendelkezik az örményesi tanulók fogadására. A Karcagi Tankerületi Központ elkötelezett további szakmai és infrastrukturális fejlesztések megvalósítására, melyek a fegyverneki és az örményesi tanulók számára színvonalas nevelési-oktatási körülményeket biztosítanak, amennyiben rendelkezésére állnak majd a szükséges források, közölte a tankerület igazgatója lapunkkal.

Fotó: mora-fegyvernek.hu

Kapcsolódó cikkek