Nincs uniós pénz, a járdára már nem futja a városnak a Gátőr utcában

Megosztás

A remények szerint végre befejeződhet a szolnoki Gátőr utca felújításának hosszúra nyúlt története. A napokban újabb információk láttak napvilágot. A lakók reménykednek, hogy ezek mind rendben meg is valósulnak. Úgy tűnik, a korábbi cikkeinkben leírt panaszok meghallgatásra találtak és az illetékesek léptek az ügyben.

Ligeti József, a terület önkormányzati képviselője július 21-én fogadóórát tartott a Gátőr utcai Közösségi Házban, amelyen sajnos csak néhány lakos jelent meg. Ismertette, hogy információja szerint az önkormányzat biztosítja a Gátőr utcai útépítés befejezéséhez szükséges pénzügyi fedezetet, és az ősz végére befejeződnek a kivitelezési munkák. Kérdésekre a munkák műszaki tartalmáról nem rendelkezett információkkal, azonban vállalta, hogy a polgármesteri hivatal illetékes munkatársai
részletes tájékoztatást adnak a műszaki tartalom vonatkozásában a lakók képviselőinek.

Ezt a tájékoztatást a napokban a fejlesztési igazgatóságon meg is tartották, amelyen a következők hangzottak el a meghívott két lakos szerint:

Veres-Sárközi Erika fejlesztési igazgató:
A Gátőr utca rekonstrukciós munkái közül elkészült a két oldali ivóvízvezeték kiépítése a beállásokkal a vízmérő aknákig, az élőre kötésük hamarosan megtörténik.
A csapadékvíz és az úttest helyreállítására pályázati lehetőségeket kerestek, azonban sem EU-s, sem pedig kormányzati pályázatra nem volt lehetőség. Döntött az önkormányzat, hogy a városi költségvetés terhére vállalják az utca csapadékvíz elvezetésének és út helyreállítási munkáinak költségét, azonban a korábban ígért járda felújításra nincs pénzügyi fedezet, így az egyelőre nem valósulhat meg. 

Ismertette, hogy a műszaki tartalom meghatározásra került, ennek alapján a kivitelezési szerződés is megkötésre került, azonban a befejezési határidő a folyamatban lévő csapadékvíz elvezető rendszer vízügyi engedélyének megszerzésének időpontjától függ, mert a kivitelezési munkákat ennek birtokában lehet megkezdeni. A kivitelező a Szolnoki Városüzemeltetési Kft., a munkák teljes befejezése késő őszig meg fog történni, a lakók megértését kérte.

Galambosi Péter tervező:
Részletesen ismertette a kivitelezésre kerülő munkákat, mely szerint a csapadékvíz elvezető és útépítési munkák a Közösségi Ház bejáró útjánál kezdődnek, és az utca végén lévő volt árvízvédelmi töltés dombjánál a később készült aszfaltburkolat csatlakozásáig tartanak.

A Vörösmező úti csomópont változatlan marad, az útszéli gödrök, kátyúk viszont kijavításra kerülnek.
Elsődlegesen a csapadékvíz-elvezetés valósul meg, a kivitelező költségtakarékos és a munkákat gyorsító javaslata alapján, az utca teljes hosszában a csapadékvíz összegyűjtésére a régi, használaton kívülre kerülő 300 mm-es azbesztcement nyomócsövet használják fel, amelyekbe 30 méterenként az útszéli folyókákból bekötést készítenek.

A Kocsorosi út és Körte utca közötti szakaszon egy gyűjtőaknát készítenek, és egy átemelő szivattyúval, egy újonnan kiépítendő műanyag csővel a
csapadékvizet a Kocsorosi úti csapadékvíz csatornába nyomják, ahonnan a Holt-Tiszába kerül. Az út menti meglévő árkok pufferként megmaradnak, a Mogyoró utcai csapadékvíz elvezetés is az új hálózatba kerül bevezetésre.

A teljes utca hosszában folytatódik az útszegélyalap elkészítése, az úttest és útburkolat szélessége a Kocsorosi út és Körte utca közötti szakaszon, az aszfaltozott útfelület 4 méter széles lesz, a jobb oldalon 25 centiméter mélységű folyóka szegély készül – amely gépkocsival járható – a bal oldalon 25 centiméter útszegélykő készül, így a szilárd burkolat teljes szélessége 4,50 méter. Az úttest mindkét oldalán 50 centiméter tömörített murva útpadka készül, így a teljes útszélesség 5,50 méter lesz.

A meglévő aszfaltburkolat megmarad, egy vékony profilozó marást kap, amelyre 5 centi vastag hengerelt aszfaltburkolat kerül.
A Körte utca és Eper utca, illetve az utca vége közötti szakaszon ugyanezek a paraméterek, csak az aszfaltozott felület szélessége 4 méter helyett 3,50 lesz.
Az ingatlan bejárók megbontott részei hasonló módon lesznek helyreállítva – tudták meg a lakók.

Kapcsolódó cikkek