Abonyban akár kétmilliós bírságot is fizethet, aki a közkutakat nem “ivásra” használja

Megosztás

Szigorúan tilos lett például állatokat itatni, kocsit mosni, házi termesztésű növényeket locsolni a közkutakról vett vízzel. Aki ezt megszegi, kétszázezres bírságot, súlyosabb esetben kétmilliót kell fizetnie.

Abony város önkormányzata tájékoztatta erről a döntésről lakosságot, az erről szóló határozat a közösségi médiás felületükön is megjelent. “Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. február 15-i ülésén megalkotta a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról szóló 5/2024. (II. 19.) önkormányzati rendeletet, mely 2024. február 20. napján hatályba lépett.

A Rendelet a korábbihoz képest kiegészítésre került a közkifolyók használatával kapcsolatos szabályok megsértésére vonatkozó rendelkezésekkel.

Felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy a Rendelet értelmében a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az:

  1. aki a közterületen elhelyezett közkifolyóról lakossági ivóvíz-fogyasztáson kívül, nem háztartási célú vízhasználatra (így különösen építkezés, locsolás, gépkocsi mosás, állat itatás) az önkormányzat és a víziközmű-szolgáltató hozzájárulása nélkül ivóvizet vételez vagy,
  2. aki a közkifolyót szabálytalanul használja (lezárt kifolyót megnyit, nem rendeltetésszerűen üzemeltet).

Aki ezen magatartások valamelyikét megvalósítja a jogsértő személyétől függően – természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forintig terjedő – közigazgatási bírsággal vagy helyszíni bírsággal sújtható.

Abony Város Önkormányzata”

Kapcsolódó cikkek