Szolnokon csak a katolikus egyház igényelt ingatlant, és olyat, amit már amúgy is használ

Megosztás

Szolnokon nem volt nagy roham az egyházak részéről, hogy éljenek a törvény adta lehetőséggel és állami, önkormányzati ingatlanokat igényeljenek.

Mint ismert, egy új törvény nyomán február végéig ismét megnyílt a lehetőség az egyházak előtt, hogy visszakérjenek egykori ingatlanokat. A Semjén Zsolt által jegyzett módosítás szerint február 28-áig ráadásul az egyházak olyan állami, önkormányzati épületek tulajdonjogára is bejelenthették igényüket, amelyeket el sem vettek tőlük, mivel soha nem is voltak a birtokukban. Az egyetlen feltétel, hogy a kiszemelt ingatlanban a kérelmező egyház hitéleti, szakrális vagy köznevelési feladatot lásson el, írta a hvg.hu.

Ezeket a törvény erejénél fogva ingyenesen át kell adni.

Megkérdeztük a szolnoki önkormányzatot, hogy a megyeszékhelyen éltek-e az egyházak a törvény adta lehetőséggel?

– Szolnokon az egyházak igényeltek-e ingatlant, és ha igen, mely egyházak milyen ingatlanokra tartottak igényt?

– A törvényi szabályozásra tekintettel az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága a fenntartásában lévő – Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium nevelési-oktatási feladatainak ellátását szolgáló ingatlanokra vonatkozóan a vagyonátadásra vonatkozó igényét bejelentette a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő:

– Szolnok, Tiszaparti sétány 5. szám alatti, 1049/4 hrsz-ú, 2899 m2 nagyságú „kivett kollégium” megnevezésű, valamint

– a Szolnok, Tiszaparti sétány 4/a. szám alatti, 1042 hrsz-ú, 4123 m2 nagyságú „kivett középiskola” megnevezésű ingatlanra.

– Ha igényeltek, az önkormányzatnak szándékában áll-e átadni ezeket az ingatlanokat? (Mint ismert, több helyen nem túl lelkesen fogadták a törvényt.)

– Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 11./A § (1) bekezdése alapján az önkormányzatnak nincs lehetősége a mérlegelésre, át kell adnia az ingatlant.

– Van-e ütemterv, határidő ezek átadására?

– Nincs még ütemterv, az egyházi fenntartóval egyeztetünk a pontos menetrendről. A törvényi szabályozás szerint legkésőbb a nevelési-, illetve tanítási év kezdetéig kell megkötni a megállapodást. A vagyon átadásához Szolnok közgyűlésének hozzájárulása szükséges. A közgyűlés leghamarabb a májusi vagy a júniusi ülésén tárgyalhatja a vagyonátadásra vonatkozó előterjesztést.

Milyen véleményt tud megfogalmazni az önkormányzat az igénylésekről, arról, hogy kikerül a fenntartásából egy-egy vagyonelem?

– A Tiszaparti sétány 5. szám alatti és a Tiszaparti sétány 4/a. szám alatti ingatlan már évek óta a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium nevelési-oktatási feladatainak ellátását szolgálja, mely intézmény a Váci Egyházmegye fenntartásában áll. Az egyházmegye nagyon jó gazdája az épületeknek, a saját tulajdonba vétel hatékonyabbá, eredményesebbé teheti az oktatást az adott intézményekben. Nagyon fontos, hogy a törvény szerint ezek az ingatlanok csak és kizárólag oktatási-nevelési célt szolgálhatnak. Amennyiben az érintett szolnoki ingatlanokban a jövőben nem kollégium, illetve iskola működik, akkor az épületek tulajdonjoga visszaszáll Szolnokra.

Kapcsolódó cikkek