Tízmillióval csábítanának fogorvost Martfűre

Megosztás

Kiemelt önkormányzati támogatás várja Martfű új fogorvosát. Pályázat kiírásáról döntött ugyanis az 1. fogorvosi körzet fogászati feladatainak ellátására Martfű önkormányzatik képviselő-testülete az október végi rendkívüli ülésén. A testület határozata alapján az önkormányzat 10 millió forint egyszeri támogatást nyújt a fogászati feladatokat vállaló fogorvosnak, amennyiben a fogorvos határozatlan időre, de legalább hat évre vállalja, hogy feladatellátási szerződést köt az önkormányzattal

A Martfű 1-es fogorvosi körzetben a fogorvosi feladatokat néhai dr. Szolga Ferenc látta el egészen 2021 márciusában bekövetkezett haláláig. Az önkormányzat a praxisjog eladásáig, de legkésőbb 2022. március 27. napjáig tartó megbízási szerződést kötött a fogászati feladatok helyettesítéssel történő ellátására a szolnoki székhelyű EURO-DENT Bt.-vel.

A praxisjogot az elhunyt fogorvos házastársától megvásárló Mosonyi Dental Kft.-vel mint egészségügyi szolgáltatóval 2022 januárjában kötött megbízási szerződést az önkormányzat a fogorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására.

Az önkormányzat és a kft. között fennálló szerződés áprilisban szűnt meg, tekintettel arra, hogy a kft.-vel foglalkoztatási jogviszonyban álló fogorvos és asszisztencia megszüntette a kft,-vel kötött szerződését. Ezzel megszűnt az 1. számú fogorvosi körzetre vonatkozó egészségügyi alapellátás és az iskola-egészségügyi ellátás is.

Az önkormányzat a fogorvosi körzetben a fogászati alapellátást helyettesítéssel újra az EURO-DENT Bt.-vel látta el, egészen dr. Olasin György Georgijevics fogorvos 2023. október elején bekövetkezett haláláig.

Az önkormányzat állásfoglalást kért az Országos Kórházi Főigazgatóságtól (OKFŐ), amely alapján praxisjogot egészségügyi szolgáltató, mint jogi személy nem szerezhet, erre a praxisjog korábbi tulajdonosának a házastársa volt jogosult.

Az egyéves praxisjog-értékesítési határidő 2022. március végén letelt, a praxisjog megszűnt, nem kerülhet vissza az OKFŐ-höz. A praxisjog megszűnését követően az egészségügyi alapellátási körzetben új orvos kizárólag betöltés jogcímen szerezhet praxisjogot.

Jelenleg az 1-es fogorvosi körzetre szabadon jelentkezhet bármely fogorvosi végzettséggel rendelkező orvos,
akinek még nincs praxisjoga és az önkormányzat feladatellátási szerződést köt vele.

A fentiek alapján és a jelenlegi helyzet orvoslására javasolta dr. Papp Antal polgármester, hogy az 1-es fogorvosi körzetre praxishirdetést adjon fel az önkormányzat.

A jelöltek sikeresebb pályáztatása érdekében a polgármester kezdeményezte, hogy az önkormányzat 10 millió forint támogatást nyújtson annak a fogorvosnak, aki Martfűvel határozatlan időre, de legalább 6 évre feladatellátási szerződést köt.

A polgármester a képviselő-testületi ülésen arra is emlékeztetett, hogy Martfűn korábban két fogorvosi körzet alakult ki. Négyezer főként volna szükség egy-egy fogorvosra, a városban azonban a lakosságszám csökkent, ami a körzetek csökkenő finanszírozásával is jár.

Az előterjesztésből az is kiderült, hogy a 2-es fogorvosi körzetre ugyan van feladatellátási szerződése az önkormányzatnak – az EURO-DENT Bt.-vel –, de itt is gondot okoz az orvoshiány. A társaság tájékoztatása alapján ők is keresik az orvost, akivel szerződést tudnának kötni, de eddig elutasításokat kaptak, közölte a város honlapja.

Kapcsolódó cikkek